Việt Yên tập trung cao giải phóng mặt bằng các dự án khu đô thị, khu dân cư

Ngày 30-10, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang làm việc với UBND huyện Việt Yên về công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án khu đô thị (KĐT), khu dân cư (KDC) trên địa bàn huyện. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh. 
Việt Yên, giải phóng mặt bằng, khu đô thị
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với UBND huyện Việt Yên.

Theo báo cáo của UBND huyện Việt Yên, toàn huyện hiện có 9 dự án KĐT, KDC đang triển khai gồm: Khu 4, KDC thị trấn Bích Động; KDC Thương mại, chợ mới, thị trấn Bích Động; KDC mới Đông Bắc, thị trấn Bích Động; KDC số 6, xã Hồng Thái; KDC Dịch vụ Đại Phúc, xã Tăng Tiến; KDC mới phía Bắc, xã Hồng Thái; khu B, KĐT Đình Trám -Sen Hồ; KĐT mới thị trấn Nếnh; KĐT mới phía Nam, thị trấn Nếnh.

Trong số các dự án trên, đến nay có 2 dự án chậm tiến độ GPMB so với yêu cầu tại các văn bản gia hạn của cấp có thẩm quyền đó là dự án: KDC số 6, xã Hồng Thái và KDC Thương mại, chợ mới, thị trấn Bích Động.

Đối với dự án KDC số 6, xã Hồng Thái có tổng diện tích khoảng 3,36 ha. Tổ công tác của huyện phối hợp với chủ đầu tư và đơn vị tư vấn tổ chức chi trả tiền GPMB được 63/68 hộ, với diện tích 2,4 ha. Hiện còn 5 hộ chưa nhất trí nhận tiền, yêu cầu thỏa thuận về mức giá bồi thường. Các hộ đề nghị được giao đất dịch vụ hoặc được mua một lô đất theo giá sàn trong dự án.

Dự án KDC Thương mại, chợ mới, thị trấn Bích Động, đến nay đơn vị tư vấn đang tiến hành kê khai, lập phương án bồi thường GPMB.

Bên cạnh 2 dự án trên, một số dự án triển khai còn gặp nhiều vướng mắc. Điển hình như dự án khu B, KĐT Đình Trám -Sen Hồ do nhiều thửa đất không canh tác thường xuyên, ranh giới không rõ ràng nên địa phương gặp khó khăn trong công tác GPMB. Một số hộ chưa nhất trí chủ trương thu hồi đất, đòi chế độ bồi thường ngoài chính sách theo hướng tăng giá đất.

Dự án KDC mới Đông Bắc, thị trấn Bích Động hiện có một phần diện tích nhỏ thuộc địa giới hành chính thuộc xã Bích Sơn. Chủ đầu tư đề nghị cấp có thẩm quyền có văn bản điều chỉnh địa giới hành chính thực hiện dự án để thuận lợi trong quá trình triển khai.

Việt Yên, giải phóng mặt bằng, khu đô thị

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ thực hiện dự án KĐT mới thị trấn Nếnh.

Sau khi kiểm tra thực tế tại một số dự án và nghe báo cáo, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà đề nghị UBND huyện Việt Yên cần tập trung, quyết liệt hơn để giải quyết dứt điểm khó khăn trong GPMB đối với diện tích còn lại của các dự án. Trường hợp hộ nào không chấp hành thì xem xét cưỡng chế theo đúng quy định của pháp luật.

Huyện có giải pháp quyết liệt để di chuyển mộ thuộc đất của các dự án. Đồng thời tích cực bám sát kế hoạch thực hiện công tác thu hồi, bồi thường GPMB dự án khu B, KĐT mới Đình Trám-Sen Hồ thuộc xã Hoàng Ninh giai đoạn 2 gắn với giao đất ở kinh doanh dịch vụ cho người dân ở các thôn Hoàng Mai 1, 2,3.

Đồng chí yêu cầu các chủ đầu tư dự án rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; phối hợp với chính quyền địa phương, chuẩn bị đầy đủ kinh phí chi trả GPMB và triển khai thi công ngay khi có mặt bằng, tránh tình trạng để người dân tái canh tác; thực hiện nghiêm túc việc báo cáo tiến độ, tình hình thực hiện dự án với các cơ quan chức năng liên quan.

Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của chủ đầu tư dự án theo quy định, kịp thời báo cáo UBND tỉnh.

Riêng Sở Xây dựng khẩn trương thẩm định bản vẽ thi công dự toán của dự án KĐT mới, thị trấn Nếnh để Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh khởi công xây dựng năm 2019. Đối với những dự án đã gia hạn mà tiến độ chậm, Sở Xây dựng cần xem xét xử lý nghiêm vi phạm hành chính đối với các chủ đầu tư.

Bạn hãy gọi cho chúng tôi để được tư vấn tốt nhất
0974 194 446