Tin Tổng Hợp

Equity Là Gì? Hiểu Các Hình Thức Công Bằng Trong Tài Chính

Equity là gì? Trong tất cả các trường hợp này, vốn chủ sở hữu hoặc vốn chủ sở hữu truyền đạt một số thông tin quan trọng cho các nhà đầu tư, vì vậy điều quan trọng là phải hiểu ý nghĩa của mỗi phương tiện và bối cảnh khác nhau của nó trong báo cáo tài chính.

equity-la-gi-4-a10-vietyenlakesidecity-vn

Equity là gì?

Vốn chủ sở hữu là một thuật ngữ trong tài chính doanh nghiệp thể hiện vốn ban đầu, giá trị ròng và quyền sở hữu doanh nghiệp của các cổ đông.

Vốn chủ sở hữu là vốn chủ sở hữu hoặc giá trị ròng; thuật ngữ này được tìm thấy trong tiếng Anh là vốn chủ sở hữu, vốn chủ sở hữu hoặc vốn chủ sở hữu.

Mọi doanh nghiệp đều được hình thành bằng vốn chủ sở hữu do các cổ đông đóng góp. Khi đó mọi tác động liên quan đến tài chính trong quá trình kinh doanh, các cổ đông đều chia sẻ với nhau, từ lãi đến lỗ. Vốn chủ sở hữu bao gồm nhiều loại khác nhau, có thể bằng tiền, hiện vật, lãi thương mại, chứng khoán …

Nguồn vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp là nguồn quỹ để duy trì hoạt động bình thường của doanh nghiệp, là nguồn vốn được đơn vị sử dụng để trả lương, trả nợ cho các chủ nợ và nộp thuế cho nhà nước khi doanh nghiệp ngừng hoạt động. Phần tài sản còn lại được phân chia cho các chủ sở hữu theo tỷ lệ phần vốn góp.

Các loại vốn chủ sở hữu doanh nghiệp

Sau khi hiểu công bằng là gì, bạn cần hiểu các hình thức khác nhau của công bằng. Đối với các loại hình doanh nghiệp khác nhau, vốn chủ sở hữu có thể là vốn góp hoặc lợi nhuận hoạt động sau thuế.

Vốn góp, còn được gọi là vốn đầu tư, trong trường hợp công ty cổ phần, được tính trên cơ sở mệnh giá hoặc vốn điều lệ của cổ phiếu đã phát hành.

Tài sản góp vốn có thể là tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng, đất đai, giá trị quyền sở hữu … Cá nhân, đơn vị hoàn thành việc đăng ký góp vốn trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký công thương nghiệp. xí nghiệp.

Rõ ràng, mục tiêu của một doanh nghiệp khi kinh doanh luôn là tối đa hóa lợi nhuận. Vì vậy, việc quản lý và sử dụng vốn có hiệu quả là yêu cầu cao nhất đối với doanh nghiệp.

Lợi nhuận kinh doanh sau thuế

Là lợi nhuận sau khi trừ đi các khoản phải trả của doanh nghiệp và chi phí hoạt động. Thường thì một phần lợi nhuận sẽ được tái đầu tư, làm tăng vốn của chủ sở hữu. Nếu doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ thì khoản lỗ được trừ vào vốn chủ sở hữu.

Tài trợ từ các nguồn khác

Tùy theo loại hình kinh doanh mà mỗi doanh nghiệp có phương thức tạo vốn và huy động vốn khác nhau, phát hành trái phiếu, cổ phiếu, vay vốn ngân hàng…

Chênh lệch định giá tài sản

Sự khác biệt này xảy ra do việc định giá tài sản cố định, bất động sản và hàng tồn kho trên bảng cân đối kế toán khác với cách định giá ban đầu. Do đó, khi lập kế hoạch thống kê tài chính vốn chủ sở hữu, cần đánh giá lại phần tài sản đóng góp của các thành viên cổ đông.

Tóm lại, Equity có nhiều nghĩa, hiểu một cách chính xác thì cần dựa vào ngữ cảnh sử dụng. Nói một cách dễ hiểu, vốn chủ sở hữu là tài sản của chủ sở hữu sau khi đã trừ hết các khoản chi phí và các khoản nợ.

Vốn chủ sở hữu và vai trò của nó trong kinh doanh

Để hiểu công bằng là gì, bạn phải biết rằng công bằng là rất quan trọng. Theo luật, mọi doanh nghiệp đều phải có vốn đăng ký để thành lập công ty. Tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp, số vốn điều lệ này có giới hạn thành lập tối thiểu. Vì vậy, vai trò của vốn chủ sở hữu ở đây là tạo điều kiện cho việc hình thành doanh nghiệp.

Ngoài ra, nhờ có nguồn vốn tự có, doanh nghiệp có thể được sử dụng để đầu tư trang thiết bị, văn phòng và nguồn nhân lực phục vụ hoạt động và quá trình kinh doanh, thúc đẩy hoạt động kinh doanh hiệu quả và có lãi.

Vai trò của vốn chủ sở hữu là vô cùng quan trọng và không thể thiếu đối với một doanh nghiệp, nó là nguồn sống, quản lý và linh hồn của một doanh nghiệp.

Nhà đầu tư sử dụng vốn chủ sở hữu như thế nào?

Vốn chủ sở hữu là một khái niệm rất quan trọng đối với các nhà đầu tư. Ví dụ, khi xem xét một công ty, các nhà đầu tư có thể sử dụng vốn chủ sở hữu của các cổ đông như một tiêu chuẩn để xác định xem một giá mua cụ thể có đắt hay không. Ví dụ: nếu công ty có giá trị sổ sách trước đó là 1,5 tỷ đô la, các nhà đầu tư có thể suy nghĩ kỹ trước khi trả nhiều hơn mức định giá đó, trừ khi họ nghĩ rằng triển vọng đang tăng lên. Kỳ vọng của công ty về cơ bản đã được cải thiện. Mặt khác, các nhà đầu tư có thể tự tin mua cổ phiếu của các công ty tương đối yếu, miễn là mức giá họ phải trả đủ thấp so với vốn chủ sở hữu của họ.

Giảm vốn chủ sở hữu có gì sai?

Vì vốn chủ sở hữu là một trong những nguồn vốn chủ yếu của doanh nghiệp nên khi nguồn vốn này giảm đi chứng tỏ vốn đầu tư giảm. Kết quả là hoạt động sản xuất kinh doanh có thể bị co lại, giảm doanh thu. Các doanh nghiệp sẽ phải vay tiền nếu bạn muốn tiếp tục mở rộng để có thu nhập.

Số vốn vay nếu không được điều chỉnh hợp lý có thể dẫn đến mất cân đối tài chính và gây ra những hậu quả khó lường khi hoạt động kinh doanh không tốt. Ngoài ra, vốn chủ sở hữu được bổ sung vào lợi nhuận hoạt động hàng năm, và nếu vốn chủ sở hữu bị giảm xuống cũng có thể là do điều kiện hoạt động không tốt.

Qua những chia sẻ trên có lẽ bạn đã hiểu được equity là gì và các vấn đề liên quan. Hy vọng bạn đã có được một số kiến ​​thức bổ ích.

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button